Demo Virtuele Lesruimte

Noten lezen

Muziektheorie

Demo Algemene Muziekleer: inleiding

 

Algemene Muziekleer omvat de theoretische kennis over notatie, maat, metrum en ritme, drieklanken, toonladders, gebruikte woorden en zo meer.

Algemene Muziekleer is ingedeeld in 8 niveaus (fases): fase 1 tot en met fase 8. Bij afronding van fase 8 is de theoretische kennis voldoende om toelatingsexamen voor het conservatorium te kunnen doen. De lesstof in elke fase is onderverdeeld in tien onderwerpen, voor een overzicht bekijk de inhoudsopgave.

In deze demo versie zijn de onderstaande hoofdstukken te bekijken:

Fase 1

Fase 3

 

De laatste hoofdstukken van algemene muziekleer gaan over harmonieleer. In deze hoofdstukken wordt gelinkt naar de desbetreffende hoofdstukken in harmonieler waar de lesstof uitgebreid behandeld wordt. Ga dan naar harmonieleer om deze onderwerpen verder te bestuderen en te oefenen.

Hamonieleer hoofdstuk

Klik op deze knop om vanuit algemene muziekleer naar de lesstof in harmonieleer te gaan.

 

De oefeningen

Aan het eind van elke fase in staat een oefening aangegeven.

(Niet in deze demo-versie)