Contact

Noten lezen

Muziektheorie

De Docent

Mijn naam is Marcel Manshanden.
Ik ben gediplomeerd pianodocent te Amsterdam en afgestudeerd als docerend musicus.
Sinds 1996 heb ik een uitgebreide pianolespraktijk waarbij ik les geef aan kinderen en volwassenen vanaf het allereerste begin tot aan het toelatingsexamen conservatorium.

Online Muzieklesruimte

Speciaal voor muzieklessen heb ik een online muzieklesruimte ontwikkeld: de virtuele lesruimte.
In de virtuele lesruimte zijn diverse lessen te volgen zoals noten lezen, muziektheorie (akkoorden, toonladders, gehoortraining, tekens, begrippen etc.) en er is een praktisch gedeelte speciaal voor de piano.
De virtuele lesruimte is voor iedereen toegankelijk.

 

foto
Foto's: Marc A. Price