Demo Virtuele Lesruimte

Noten lezen

Muziektheorie

Demo Gehoortraining: inleiding

 

Gehoortraining is gericht op het op gehoor benoemen en uitschrijven van muziek. Die vaardigheid kan weer een hulpmiddel zijn bij het uitvoeren, improviseren op of bewerken van bestaande muziek. Indirect helpt het bij het harmoniseren van melodieën of het componeren van nieuwe muziek.

Gehoortraining is nooit doel op zich, maar staat in dienst van de ontwikkeling tot musicus. Gehoortraining geeft daarvoor de noodzakelijke en fundamentele ondersteuning. Bij de gehoortraining is nooit het doel: het foutloos benoemen van 10 gespeelde samenklanken of het foutloos noteren van een dictee of het foutloos kunnen zingen van oefeningen. Dat zijn de (door de praktijk nuttig gebleken) middelen. Het werkelijke doel van gehoortraining is het verwerven van klankvoorstelling en het op praktische wijze verkrijgen en vergroten van muzikaal inzicht. Gehoortraining bevordert je ‘muzikale intelligentie’.

Gehoortraining is ingedeeld in 8 niveaus (fases): fase 1 tot en met fase 8. Bij afronding van fase 8 is de theoretische kennis voldoende om toelatingsexamen voor het conservatorium te kunnen doen.

In deze demo versie zijn alleen de onderstaande hoofdstukken te bekijken:

Fase 1

Fase 3

 

De lesstof bestaat uit de vijf onderwerpen:

  • Melodische oefeningen
  • Ritmische oefeningen
  • Toonladders
  • Intervallen
  • Akkoorden

De oefeningen bij de onderwerpen toonladders, intervallen en akkoorden in gehoortraining sluit aan op de lesstof in harmonieleer. Klik op deze knop om vanuit gehoortraining naar de lesstof in harmonieleer te gaan:

Harmonieleer hoofdstuk

 

De oefeningen

Het is niet alleen belangrijk om de lesstof te begrijpen maar ook om de lesstof te oefenen. Alleen door te oefenen kan de lesstof echt goed begrepen en toegepast worden. Het is belangrijk deze oefeningen te doen, vaak meerdere malen. Klik op deze knop om naar een oefening te gaan:

Gehoortraining oefening

Een overzicht van alle oefeningen is te vinden in het menu Oefeningen. Verder navigeren gaat met het gehoortraining oefeningen-menu dat verschijnt aan de linkerkant van het scherm.