Demo virtuele lesruimte

Noten lezen

Muziektheorie

Harmonieleer fase 1

 

Let op: in de demo-versie van Harmonieleer fase 1 zijn hoofdstuk 1.3, 1.5, 1.9 en 1.10 niet toegankelijk.

Alleen bij Hoofdstuk 1.7 en 1.8 is de lesstof volledig.

Schrijf nu in voor muziektheorie en krijg toegang tot de volledige lesstof op www.virtuelelesruimte.nl.

 

Hoofdstuk 1.1 De stamtonen

1.1 De stamtonen

 

Theorie

Let op: in de demo-versie van dit hoofdstuk is de lesstof niet volledig.

De volledige versie van dit hoofdstuk heeft meer:

  • uitleg met beeld en tekst
  • uitleg met video

 

Schrijf nu in voor muziektheorie en krijg toegang tot de volledige lesstof op www.virtuelelesruimte.nl.

De stamtonen zijn op de piano de witte toetsen met de namen A B C D E F G.

Hoofdstuk 1.2 Halve en hele toonsafstanden

1.2 Halve en hele toonsafstanden

 

Theorie

Let op: in de demo-versie van dit hoofdstuk is de lesstof niet volledig.

De volledige versie van dit hoofdstuk heeft meer:

  • uitleg met beeld en tekst
  • uitleg met video

 

Schrijf nu in voor muziektheorie en krijg toegang tot de volledige lesstof op www.virtuelelesruimte.nl.

Een halve afstand halve02 Harmonieleer fase 1 - Demo VirtueleLesruimte is de kleinste toonsafstand op de piano.

Een hele afstand hele01 Harmonieleer fase 1 - Demo VirtueleLesruimte bestaat uit twee halve tonen, er zit een toets tussen.

Hoofdstuk 1.4 Intervallen

1.4 Intervallen

 

Theorie

Let op: in de demo-versie van dit hoofdstuk is de lesstof niet volledig.

De volledige versie van dit hoofdstuk heeft:

  • uitleg met beeld en tekst
  • uitleg met video
  • uitleg met notenvoorbeelden

 

Schrijf nu in voor muziektheorie en krijg toegang tot de volledige lesstof op www.virtuelelesruimte.nl.

Een interval is de afstand in hoogte tussen 2 tonen.

 

Wat zijn de namen van de intervallen?

notenvoorbeeld

Hoofdstuk 1.6 Secunde, terts, kwart en kwint

1.6 Secunde, terts, kwart en kwint

 

Theorie

Let op: in de demo-versie van dit hoofdstuk is de lesstof niet volledig.

De volledige versie van dit hoofdstuk heeft:

  • uitleg met beeld en tekst
  • uitleg met video

 

Schrijf nu in voor muziektheorie en krijg toegang tot de volledige lesstof op www.virtuelelesruimte.nl.

De secunde is een interval met afstand 2.

notenvoorbeeld

notenvoorbeeld

De terts is een interval met afstand 3.

notenvoorbeeld

notenvoorbeeld

De kwart is een interval met afstand 4.

notenvoorbeeld

notenvoorbeeld

De kwint is een interval met afstand 5.

notenvoorbeeld

notenvoorbeeld

Hoofdstuk 1.7 Grote en kleine secunde

1.7 Grote en kleine secunde

 

Theorie

Tussen de tonen van de secunde C D 01 Harmonieleer fase 1 - Demo VirtueleLesruimte zit één toets, tussen de tonen van de secunde E F 03 Harmonieleer fase 1 - Demo VirtueleLesruimte zit geen toets.
De secunde C D is dus groter dan de secunde E F.
De secunde C D heet een grote secunde en de secunde E F heet een kleine secunde.

filmpje

 

Welke tonen krijg je als je secundes maakt op de stamtonen?

notenvoorbeeld

notenvoorbeeld

Kleine secundes maken op de stamtonen.

filmpje

 

Welke tonen krijg je als je kleine secundes maakt op de stamtonen?

notenvoorbeeld

notenvoorbeeld

Grote secundes maken op de stamtonen.

filmpje

 

Welke tonen krijg je als je grote secundes maakt op de stamtonen?

notenvoorbeeld

notenvoorbeeld

Hoofdstuk 1.8 De grote-tertstoonladder

1.8 De grote-tertstoonladder

 

Theorie

Een toonladder heeft een vaste volgorde van hele en halve toonsafstanden.
De grote-tertstoonladder bestaat uit de volgorde: heel - heel - half - heel - heel - heel - half.

filmpje

 

Welke toonladder is een grote-tertstoonladder?

notenvoorbeeld

notenvoorbeeld